SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA, PRAVNO OBVESTILO, POLITIKA ZASEBNOSTI

Preberite te splošne pogoje poslovanja, pravno obvestilo, politiko zasebnosti
(»Pogoji«, »Pogoji storitve«) pred uporabo spletnih mest http://vg-guides.com ali http://www.ljubljanabiketour.com in naših storitev (»storitev«), ki jih upravlja VANGLOB d.o.o. („Spletna stran“, „nas“, „mi“ ali „naše“).
Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta pogojena s tem, da sprejemate in izpolnjujete te pogoje. Ti pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki dostopajo do storitev ali jih uporabljajo.
Z dostopom do storitev ali uporabo storitev se strinjate, da boste s temi pogoji zavezani. Če se ne strinjate s katerim koli delom pogojev, potem ne morete dostopati do storitev.
Gradiva na spletnih straneh so zaščitena z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

LICENCA ZA UPORABO SPLETNEGA MESTA
Če ni drugače navedeno je, VANGLOB d.o.o., lastnik pravic intelektualne lastnine, objavljenih na tej spletni strani, in materialov, ki se uporabljajo na spletnih straneh http://vg-guides.com ali http://www.ljubljanabiketour.com. 
Ob upoštevanju spodaj navedenega so vse pravice intelektualne lastnine pridržane.
Lahko si ogledujete, prenašate in tiskate strani, datoteke ali drugo vsebino s spletnega mesta za svojo osebno uporabo ob upoštevanju spodaj in drugod v teh pogojih navedenih pogojev.
Ne smeš:
• uporabljati gradivo s tega spletnega mesta v digitalnih medijih ali dokumentih (vključno z objavo na drugem spletnem mestu) brez dovoljenja in povratne povezave do prvotnega vira;
• prodaja, izposoja ali podlicenciranje gradiva s spletnega mesta;
• reproducirati, podvajati, kopirati ali kako drugače izkoriščati gradivo na tej spletni strani v komercialne namene;
• urediti ali kako drugače spremeniti poljubno gradivo na spletnem mestu;
• redistribuirati gradivo s tega spletnega mesta - razen vsebin, ki so posebej in izrecno na voljo za redistribucijo; ali
• ponovno objavititi ali razmnožiti kateri koli del tega spletnega mesta z uporabo iframes ali screencrapers.
Naše fotografije so na voljo za nakup v komercialne namene. Prosimo kontaktirajte nas na info@vgguides.com.

SPREJEMLJIVA UPORABA
Te spletne strani ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki povzroča ali lahko povzroči škodo na spletnem mestu ali poslabša razpoložljivosti ali dostopnosti ali na kakršen koli način, ki je nezakonit, goljufiv ali škodljiv, ali v povezavi s katerimkoli nezakonitim, goljufivim ali škodljivim namenom ali dejavnostjo.
Tega spletnega mesta ne smete uporabljati za kopiranje, shranjevanje, gostovanje, prenašanje, pošiljanje, uporabo, objavo ali distribucijo kakršnega koli gradiva, ki je sestavljeno iz (ali je povezano z njim) kakršne koli vohunske programske opreme, računalniškega virusa, trojanskega konja, črvov, zapisovalnika pritiskov na tipko, rootkita ali druge zlonamerne računalniške programske opreme.
Tega spletnega mesta ali katerega koli dela tega spletnega mesta ne smete uporabljati za pošiljanje ali pošiljanje nezaželenih komercialnih vsebin.
Te spletne strani ne smete uporabljati v nobene namene, povezane s trženjem, brez izrecnega pisnega soglasja podjetja Vandrovc, Primož Kadunc s.p.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI
Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom podjetja VANGLOB d.o.o.
VANGLOB d.o.o. nima nadzora in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, pravilnike o zasebnosti ali prakse tretjih spletnih mest ali storitev. Uporaba povezave na spletnih straneh http://vg-guides.com ali http://www.ljubljanabiketour.com ne pomeni potrditve družbe VANGLOB d.o.o. Nadalje potrjujete in se strinjate, da VANGLOB d.o.o. ne odgovarja ali ni neposredno ali posredno odgovorno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila ali v povezavi z uporabo ali zanašanje na kakršno koli takšno vsebino, blago ali storitve, ki je na voljo na teh spletnih straneh ali storitvah.
Svetujemo vam, da preberete pogoje in pravilnike o zasebnosti na spletnih straneh ali storitvah tretjih oseb, ki jih obiščete.

VSEBINA UPORABNIKA
V teh pravilih in pogojih izraz »vaša uporabniška vsebina« pomeni gradivo (vključno z besedilom, slikami, zvočnim gradivom, video gradivom in avdiovizualnim gradivom), ki ga pošljete na to spletno mesto prek komentarjev, računov v družabnih omrežjih ali nam ga posredujete prek pričevanja ali po naši storitvi.
Podeljujete svetovno, nepreklicno, neizključljivo licenco za uporabo, razmnoževanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo vaše uporabniške vsebine v vseh obstoječih ali prihodnjih medijih. Prav tako podeljujete pravico do podlicence teh pravic in pravico do vložitve tožbe zaradi kršitve teh pravic.
Vaša uporabniška vsebina ne sme biti nezakonita, ne sme kršiti zakonskih pravic tretjih oseb in ne sme biti takšna, da omogoča sprožitev pravnih postopkov proti vam ali tretji osebi (v vsakem primeru po veljavnem zakonu).
Na spletnem mestu ne smete posredovati nobene uporabniške vsebine, ki je ali je bila kdaj predmet kakršnih koli potencialnih ali dejanskih pravnih postopkov ali drugih podobnih pritožb.
VANGLOB d.o.o. si pridržuje pravico do urejanja ali odstranitve kakršnega koli gradiva, poslanega na to spletno mesto ali objavljenega na tej spletni strani.
VANGLOB d.o.o. pravice iz teh pogojev v zvezi z uporabniško vsebino ne zavezujejo nadzorovati pošiljanja ali objavljanja takšnih vsebin na naših spletnih mestih.

NI GARANCIJE
Spletne stran je na voljo "takšna, kot je", brez kakršnih koli izjav ali garancij, izrecnih ali implicitnih. v zvezi s to spletno stranjo ali z informacijami in materiali na tem spletnem mestu ne daje nobenih zagotovil ali garancij.
Brez poseganja v splošnost prejšnjega odstavka ne zagotavlja, da:
• bo to spletno mesto stalno na voljo ali bo sploh na voljo; ali
• da so informacije na tej spletni strani popolne, resnične, točne ali nezavajujoče.
Če potrebujete nasvet v zvezi s katero koli pravno, finančno, tehnično ali medicinsko zadevo, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

VEČ O SPLOŠNIH POGOJIH ZA PROGRAME, POTOVANJA / TURE / DEJAVNOSTI, KI JIH ORGANIZIRA VANGLOB d.o.o., TURISTIČNA AGENCIJA VANDROVC GLOBETROTTER

Splošni pogoji aranžmaja za potovanje so temeljni del sporazuma, sklenjenega med VANGLOB d.o.o. in potnikom (v nadaljevanju naročnik, stranka), ki je voden po določenem aranžmaju potovanja. Ko zainteresirana stranka naroči vodenje določenega potovalnega aranžmaja po telefonu, elektronski pošti ali spletnih aplikacijah / poizvedbah, se šteje, da je sprejela splošne pogoje. Naročilo, ki ga naročnik izda, je obvezno, zato je mogoče, da naročnik prekliče svoje naročilo izključno v skladu s splošnimi pogoji glede preklica naročila v imenu naročnika. Naročnik je odgovoren za vse stroške in posledice, do katerih lahko pride zaradi napačnih podatkov, ki jih je navedel pri naročilu.

IZVEDBA REZERVACIJE IN PLAČILA
Naročnik lahko storitev vodenja naroči osebno, po e-pošti ali prek spletnih aplikacij / povpraševanj. Z naročilom se VANGLOB d.o.o. in naročnik strinjata s pogodbo o potovanju, ki vključuje podatke o aranžmaju potovanja, ki jih je naročnik izbral, ali v drugih primerih se pogodba o potovanju nanaša na program aranžmaja za potovanje, ki so sestavljeni iz vseh informacij o izbranem programu aranžmaja za potovanje (trajanje, načrt poti, postopek rezervacije, način plačila, plačilni pogoji itd.). Naročnik mora ob naročilu predložiti vse potrebne podatke in svoje osebne dokumente, ki jih zahtevajo programi, aranžmaji.
Naročnik mora ob rezervaciji plačati 30-odstotno avansno plačilo celotnih stroškov aranžmaja za potovanja, razen če ni v turističnem aranžmaju ali e-pošti drugače določeno.
Naročnik mora plačati znesek 100% celotne vrednosti aranžmaja za potovanje na bančni račun najmanj 30 dni pred datumom odhoda na potovanje ali pa mora upoštevati navodila, navedena in dogovorjena v programu aranžmaja za potovanje ali e-pošti . V primeru, da naročnik preostalega zneska cene aranžmaja za potovanje ne plača pravočasno, se šteje, da je odpovedal naročilo in v tem primeru VANGLOB d.o.o.. upošteva predpise splošnih pogojev glede odpovedi aranžmaja za potovanje v imenu Naročnika, kot je navedeno v SPREMEMBI IN ODPOVEDI REZERVACIJE S STRANI NAROČNIKA tega bolj natančnega dela o splošnih pogojih za programe / potovanja / ture / dejavnosti, ki jih organizira VANGLOB d.o.o., Turistična agencija Vandrovc Globetrotter, (znamke Vandrovc Globetrotter,  Ljubljana Bike Tour itd.)

CENA ORGANIZACIJE POTOVANJ
Cena aranžmaja za potovanje je navedena v vsakem programu potovanja in postane veljavna z dnem objave posameznega programa. Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih (EUR). VANGLOB d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (spremembe se zgodijo zaradi sprememb menjalnih tečajev, sprememb v prevoznih tarifah, sprememb cen goriva itd.). Če pride do sprememb cen, je VANGLOB d.o.o. odgovoren, da stranko obvesti najkasneje 20 dni pred odhodom. Če se dogovorjena cena potovalnega aranžmaja poveča za več kot 8%, ima naročnik pravico, da brez nadaljnjih stroškov prekliče svoje naročilo, vendar mora to storiti najpozneje v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi cen.
VANGLOB d.o.o. ima pravico v dogovorjenem potovalnem aranžmaju navesti, da mora naročnik sam plačati storitve, ki so del dogovorjenega potovalnega aranžmaja (storitve, ki so jasno določene pod razdelkom NISO VKLJUČENE), neposredno ponudniku storitev na kraju samem. V takšnem primeru je naročnik v celoti odgovoren za zahteve za reklamacije neposredno pri ponudniku storitev.

KATEGORIJE STORITEV
Vsak potovalni aranžma jasno določa, katere storitve so vključene v skupno ceno in katere niso, so stranki jasno vidne v razdelkih VKLJUČENO (vse, kar ni jasno določeno pod VKLJUČENO, je treba doplačati) in NI VKLJUČENO. Posebne storitve veljajo za dodatne in niso vključene v ceno turističnega aranžmaja: doplačilo za enoposteljno sobo, različne vrste sob od tistih, ki so določene v aranžmaju za potovanje, dodatni ali posebni obroki, dodatni izleti itd. In so jasno določeni v razdelku NI VKLJUČENO. Ne glede na stroške turističnega aranžmaja veljajo tudi doplačila: stroški vizumov, letalske vozovnice in pristojbine itd., Ki so jasno navedeni v razdelku NI VKLJUČENO. Vse te dodatne storitve naročnik plača posebej (poleg osnovnih stroškov aranžmaja). Naročnik lahko ob rezervaciji izrazi svoje želje glede posebnih storitev, kadar koli je to mogoče, kar bo nastalo zaradi dodatnih stroškov, ki jih mora plačati stranka. Dodatne storitve je treba plačati (v ustrezni lokalni valuti) turističnemu vodniku ali VANGLOB d.o.o. kjerkoli se te storitve izvajajo. Naročnik lahko med potovanjem kupi dodatne storitve (nastanitvene storitve, prehrano, izlete, vstopnino za atrakcije), ki jih nudijo lokalni ponudniki, ki so samostojni, ločeni od VANGLOB d.o.o. Če naročnik kupi katero od takšnih dodatnih storitev, bo s tem dodatna storitev podvržena njihovim pogojem in politiki zasebnosti. Če naročnik ne zahteva določene kategorije nastanitve (določeno število zvezdic), bo v turistični aranžma vključena namestitev po nacionalni kategorizaciji ciljne države.

SPREMEMBE IN ODPOVEDI POTOVALNEGA ARANŽMAJA S STRANI NAROČNIKA
Naročnik ima pravico preklicati ali spremeniti dogovorjeno potovanje.
VANGLOB d.o.o. ima pravico stranki zaračunati administrativno takso v višini 25 € (EUR) za vsako spremembo potrjenega potovalnega aranžmaja.
Preklic naročila mora biti v pisni obliki ali preko e-pošte naslovljen na VANGLOB d.o.o. Če pride do odpovedi si VANGLOB d.o.o. pridržuje pravico, da od stranke zahteva stroške, ki jih je utrpelo podjetje zaradi odpovedi rezervacije. Višina stroškov je odvisna od datuma, ko je prejet preklic naročila. Če ni drugače določeno v aranžmaju potovanja ali e-pošti, veljajo naslednji pogoji odpovedi:
Politika vračanja za vodene, VANGLOB d.o.o., potovalne aranžmaje:
     • V primeru odpovedi 59-45 dni pred odhodom, znaša strošek odpovedi 15% celotne cene.
     • V primeru odpovedi 44-30 dni pred odhodom znaša strošek odpovedi 30% celotne cene.
     • V primeru odpovedi 29-15 dni pred odhodom znaša strošek odpovedi 50% celotne cene.
     • V primeru odpovedi 14-8 dni pred odhodom znaša strošek odpovedi 75% celotne cene.
     • V primeru odpovedi 7-1 dni pred odhodom znaša strošek odpovedi 100% celotne cene.
     • V primeru odpovedi na dan odhoda znaša strošek odpovedi 100% celotne cene.
     • V primeru, da naročnik ne pride na odhod potovanja vrednost aranžmaja potovanja ne bo povrnjena. Strošek odpovedi znaša 100% celotne cene.

Politika vračanja za vodene VANGLOB d.o.o. načrtovane dnevne ture (na primer Ljubljana Bike Tours, Ogled Ljubljane s kolesi):

• Brez strošek odpovedi za odpovedi do 48 ur pred ogledom, začetkom ture.
• Za odpovedi od 48 do 24 ur pred ogledom, začetkom ture znaša strošek odpovedi 50% celotne cene aranžmaja.
• Za odpovedi 24 ur pred ogledom, začetkom ture znaša strošek odpovedi 100% celotne cene aranžmaja.
• Za odpovedi na dan ogleda, začetka ture znaša strošek odpovedi 100% celotne cene aranžmaja.

Stranka ima pravico odpovedati potovalni aranžma med njegovo izvedbo, vendar mora predložiti pisno izjavo, v kateri je jasno razvidno, da namerava odpovedati potovalni aranžma. Če se naročnik v takšnih okoliščinah odloči za odpoved potovalnega aranžmaja, ni delno ali v celoti upravičen do nobenega povračila stroškov ali kupnine. Če se stranka odloči spremeniti dogovorjeni načrt potovanja ali ne potuje v skladu z dogovorjenim načrtom potovanja, se šteje, da je stranka odstopila od pogodbe o potovanju. V tem primeru naročnik nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, niti delno niti v celoti.
Naročnik je v celoti odgovoren za vse stroške in posledice, do katerih lahko pride zaradi napačnih podatkov, ki so bili posredovani VANGLOB d.o.o. pri rezervaciji. VANGLOB d.o.o. je upravičen do odškodnine za škodo, če naročnik ni zagotovil VANGLOB d.o.o. točne podatke kakršne koli vrste, ki bi lahko vplivali na izvedbo potovalnega aranžmaja in kjer se ugotovi, da naročnik namerno ni posredoval potrebnih informacij VANGLOB d.o.o. zaradi takšnega ravnanja naročnika pa so nastali dodatni stroški, škoda.

SPREMEMBE IN ODPOVEDI POTOVALNEGA ARANŽMAJA S STRANI VANGLOB d.o.o.
Na podlagi veljavne zakonodaje ima VANGLOB d.o.o. pravico do odpovedi večdnevnih skupinskih potovalnih aranžmajev najkasneje 7 (sedem) dni pred datumom odhoda, če minimalno zahtevano število prijavljenih ni doseženo (za realizacijo aranžmaja ni prejetih dovolj rezervacij). Enodnevne oglede / dejavnosti je mogoče odpovedati najkasneje 15 (petnajst) ur pred načrtovanim ogledom / aktivnostjo. Najnižje potrebno število strank se določi z vsakim programom posebej in so na voljo na spletnih mestih VANGLOB d.o.o.. Če bi se to zgodilo (število gostov ne doseže minimalnega števila prijavljenih, ki je potrebno za realizacijo turističnega aranžmaja), VANGLOB d.o.o. ni odgovoren za odškodnino naročnikom, ki so rezervirali potovalni aranžma, kljub temu pa vsaka naročnik prejme v celoti povrnjeno plačilo, ki ga je plačal vnaprej za odpovedani aranžma.
VANGLOB d.o.o. ima pravico delno ali v celoti odstopiti od pogodbe o potovanju s stranko (posamezni potnik, skupina več popotnikov, pooblaščeni potovalni agent), če se pred dnem odhoda in med trajanjem potovanja zgodijo nepričakovane okoliščine, česar ni bilo mogoče predvideti, odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine predstavljajo za VANGLOB d.o.o. utemeljen vzrok, saj agencija ob prisotnosti takšnih okoliščin ne bi sklenila potovalnega aranžmaja, ki je bilo dogovorjeno pri rezervaciji aranžmaja za potovanje. VANGLOB d.o.o. si pridržuje pravico spremeniti potovalni aranžma ter v celoti ali delno umakniti potovalni aranžma v primeru višje sile (tj. politični nemiri, vojna ali vojna grožnja, nemiri, zaprtje letališč, zaprtje pristanišč, teroristična dejavnost , naravne in jedrske nesreče, požar, epidemija, neugodne vremenske razmere ali drugi podobni dogodki izven nadzora agencije (VANGLOB d.o.o.). VANGLOB d.o.o. lahko v takšnem primeru kupcu ponudijo svoje storitve v drugi obliki - nadomestitev z alternativnimi potovalnimi aranžmaji primerljive vrednosti brez dodatnih stroškov ali zagotoviti polno ali delno povračilo, če se bistveno spremenijo bistveni elementi aranžmaja, razen cene.
VANGLOB d.o.o. ima pravico, da zaradi višje sile spremeni datum in uro odhoda ali prekliče potovalni aranžma zaradi spremembe voznega reda letala ali drugih sprememb v zvezi s prevoznimi sredstvi, vključenimi v potovalni aranžma. VANGLOB d.o.o. ima pravico do spremembe smeri potovalnega aranžmaja zaradi nepričakovanih sprememb pogojev potovanja (sprememba voznega reda prevoznika, višja sila ali kateri koli drug nepričakovan vzrok, ki je zunaj nadzora agencije), brez povračila škode in v skladu s veljavno ureditvijo potniškega prometa.
N primeru, da VANGLOB d.o.o. odpove potovalni aranžma zaradi višje sile, naročnik ni upravičen do povračila za vizume, stroške cepljenja in druge storitve, ki jih je stranka kupila individualno in jih ni uredil VANGLOB d.o.o. (letalske vozovnice, vstopnine, prevozne storitve, obroki itd.).
Če VANGLOB d.o.o. odstopi od turističnega aranžmaja med njegovo izvedbo (potekom), je naročnik upravičen do povračila manjkajočih storitev. Naročnik ni upravičen do povračila upravnih stroškov in pristojbin zavarovanja, sklenjenih pri zavarovalnici.
VANGLOB d.o.o.. si pridržuje pravico, da zaradi višje sile in drugih situacij, kjer takšnih sprememb ni bilo mogoče predvideti ali se jim izogniti, spremeniti naročnikov dogovorjeni nastanitveni objekt, ga preseliti v drug objekt iste ali višje kategorije.
VANGLOB d.o.o. ima pravico, da v času trajanja potovalnega aranžmaja s stranko delno ali v celoti odstopi od pogodbe o potovanju, če stranka ne upošteva splošno sprejetih pravil vedenja v državi, v kateri poteka potovanje. Če naročnik s takšnim vedenjem ogroža dobro počutje in zdravje drugih potnikov in predstavniku agencije prepreči izvršitev dogovorjenega potovalnega aranžmaja, Vandrovc, VANGLOB d.o.o. ima v tem primeru pravico, da delno ali v celoti odstopi od pogodbe o potovanju.

POTOVALNI DOKUMENTI
Vse stranke, ki rezervirajo potovalni aranžma v tujini, morajo imeti veljaven potni list ali drug ustrezen dokument, ki jim omogoča vstop v tujo državo. V primeru, da nekatere države pogojujejo vstop v državo z določenim dokumentom (vizumom), mora naročnik te dokumente pridobiti pred potovanjem ali do datuma, navedenega v programu. Stranke, ki niso rezidenti EU, morajo pridobiti vse potrebne dokumente, ki jih zahtevajo države potovalne destinacije in tiste, ki jih med potovanjem prečkajo. Mladoletne stranke (mlajše od 18 let) morajo pridobiti vso potrebno dokumentacijo za prehod meje za mladoletne stranke. Če stranka ne izpolni danih obveznosti ali če pride do tega, da zaradi neurejenih dokumentov stranke ne more potovati ali mora iz istega razloga, v času trajanja odpovedati ali preklicati potovalni aranžma, VANGLOB d.o.o. sledi pogojem in odpove potovalni aranžma brez povračila stroškov in sorazmernega povračila plačane cene turističnega aranžmaja. V primeru, ko VANGLOB d.o.o. posreduje v postopku pridobitve vizuma za stranko, agencija ne more zagotoviti, da bo njeno posredovanje uspešno. Posredovanje v postopku pridobitve vizuma ni vključeno v ceno potovalnega aranžmaja in ga mora stranka plačati poleg stroškov potovalnega aranžmaja. Stroški posredovanja v postopku se naročniku v nobenem primeru ne vrnejo. Če stranka izgubi svoje dokumente med trajanjem potovanja ali če so dokumenti ukradeni in so potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev stranke v domovino, mora naročnik na svoje stroške priskrbeti nove dokumente. V primeru, da mora stranka prekiniti potovalni aranžma zaradi izgube ali kraje dokumentov, ni upravičena do sorazmernega povračila plačane cene turističnega aranžmaja.

CARINSKI IN VALUTNI NADZORNI PREDPISI IN UREDBE
Vse stranke morajo spoštovati carinski in valutni nadzor Republike Slovenije, ter drugih držav, v katerih potujejo. Če stranka zaradi nespoštovanja teh predpisov ne more nadaljevati potovanja, je stranka edina, ki nosi posledice in stroške, ki so posledica takšnih razmer.

ZDRAVSTVENA UREDBA
V skladu z uredbo Svetovne Zdravstvene Organizacije se mora naročnik cepiti pred potovanjem v določene države in pridobiti ustrezne dokumente, ki potrjujejo cepljenje. Cepljenje je obvezno tudi v primerih, ko je bila zdravstvena ureditev sprejeta po rezervaciji. Zavrnitev cepljenja ni opravičljiv razlog za preklic rezervacije, razen če obstajajo nevarnosti za zdravje naročnika. V takšnem primeru mora naročnik predložiti uradno zdravstveno izjavo. VANGLOB d.o.o. ni odgovoren za morebitne zaplete ali odpoved potovanja v imenu naročnika, ki bi se lahko pojavili zaradi nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero potujejo. VANGLOB d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali odpoved potovanja, če se zdravstveni predpisi države, v katero potujete, spremenijo po rezervaciji aranžmaja potovanja ali med izvedbo aranžmaja za potovanje.

PRTLJAGA
Prevoz prtljage je brezplačen do določene omejitve teže, ki jo določi ponudnik prevoza. Naročnik mora izgubo prtljage ali škodo prijaviti neposredno podjetju, ki je zagotovilo prevoz, ali nastanitvenemu obratu, kjer je stranka bivala. Kadar potujete z letalom je letalski prevoznik tisti ki je, v skladu z uredbo, ki velja v mednarodnem letalskem potniškem prometu, odgovoren za prtljago. VANGLOB d.o.o. ni odgovoren za krajo ali poškodovanje prtljage, pa tudi za druge osebne stvari, dragocenosti in dokumente v nastanitvenih objektih, kjer je stranka nastanjena (hoteli, hotelske sobe, apartmaji itd.). VANGLOB d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo prtljage, krajo prtljage, pa tudi za druge osebne stvari, dragocenosti in dokumente med izvedbo potovanja.

Pritožba
Vsak naročnik - imetnik pogodbe o potovanju s podjetjem VANGLOB d.o.o., ima pravico vložiti pritožbe zaradi nezadovoljivih storitev, ki jih zagotavlja VANGLOB d.o.o. Po Zakonu o varstvu potrošnikov (slovenski: Zakon o varstvu potrošnikov - ZVPot), Naročnik mora navesti razloge za vložitev pritožbe in predložiti ustrezne dokaze o nezadovoljivi storitvi (nepravilnosti ali odstopanja od primarno dogovorjenega in plačanega potovalnega aranžmaja) odgovorni osebi za storitve (VANGLOB d.o.o., direktor Primož Kadunc), ali uradnemu zastopniku VANGLOB d.o.o. na destinaciji ali lokalnemu ponudniku storitev na potovalnem cilju. Naročnik mora najpozneje 15 (petnajst) dni po prekinitvi turističnega aranžmaja vložiti pisno pritožbo. V primeru, da naročnik ne izpolni zakonsko določenega datuma za vložitev pritožbe, se šteje, da vloga ni veljavna. Brez predložitve pisne pritožbe, naslovljene na VANGLOB d.o.o., ne bomo obravnavli niti zahtevka za povračilo ali znižanje ali kakršno koli drugo vrsto zahtevka. Naročnik mora ob vložitvi pisne pritožbe predložiti ustrezno potrditev upravljavca hotela, ponudnika prevoznih storitev ali druge pooblaščene osebe, ki bo potrdil naročnikove zahtevke, ki bo podlaga za nadaljnji zahtevek za povračilo (na primer potrditev plačila ali račun). V primeru, da je VANGLOB d.o.o. odgovoren za ne izvršitev turističnega aranžmaja ali posameznih storitev, vključenih v aranžma potovanja, je naročnik upravičen do povračila ali delnega povračila realne vrednosti nezadovoljivih storitev. Če VANGLOB d.o.o. ne zagotovi dogovorjenih storitev, je naročnik upravičen do povračila za neuporabljene storitve v skladu z veljavnimi predpisi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). VANGLOB d.o.o. je brez kakršne koli odgovornosti  za vračilo v primerih, ki so jasno navedeni pod SPREMEMBE IN ODPOVEDI POTOVALNEGA ARANŽMAJA S STRANI VANGLOB d.o.o. V navedenih primerih odpovedi ali spremembi potovalnih aranžmajev ima VANGLOB d.o.o. pravico odpovedati, spremeniti ali spremeniti dogovorjeni dogovor o potovanju.

ZAVAROVANJE
VANGLOB d.o.o. zahteva, da naročnik pred začetkom potovanja zagotovi individualno celostno zavarovalno kritje za odpoved, zdravstvene stroške, osebno nesrečo, osebno prtljago, denar in osebno odgovornost. Pri potovanju v tujino je priporočljivo pridobiti zdravstveno zavarovanje z asistenco s splošno pokritostjo.

IZJAVA O ZAŠČITI PODATKOV
Vse podatke, ki jih naročnik zagotovi za rezervacijo, varuje VANGLOB d.o.o. Informacije se posredujejo ustreznim dobaviteljem, ki so del turističnega aranžmaja. Informacije se lahko posredujejo javnim organom, kot so carina ali organom za priseljevanje, ki jih zahtevajo ali kot zahteva zakon. Določene informacije se lahko posredujejo tudi podjetjem za varovanje ali preverjanje kreditne sposobnosti. VANGLOB d.o.o. bo podatke o strankah posredoval osebam, odgovornim za izvedbo potovalnih dogovorov in storitev. To lahko vključuje tudi osebne podatke, ki jih zagotovi stranka, kot so podrobnosti o kakršnih koli invalidnosti, prehranskih ali verskih zahtevah. Takšni osebni podatki bodo posredovani dobaviteljem neposredno, če bodo zahtevali vse podrobnosti vaše rezervacije. S sprejemom teh splošnih pogojev stranke soglašajo, da se te informacije posredujejo ustreznim osebam. Kjer se lahko podatki posredujejo za namene trženja, imajo stranke pravico, da se v nastavitvah na spletni strani sami odločijo ali nam pišejo, da se odpovemo ali sčasoma onemogočimo prihodnje tržne dejavnosti.

KONČNE PREMISE O SPLOŠNIH POGOJIH ZA PROGRAME, POTOVANJA / TURE / DEJAVNOSTI, KI JIH ORGANIZIRA VANGLOB d.o.o., TURISTIČNA AGENCIJA VANDROVC GLOBETROTTER

Vse cene VANGLOB d.o.o. potovalnih aranžmajev vključujejo davek na dodano vrednost, razen če ni navedeno drugače. Z rezervacijo turističnega aranžmaja, ki ga ponuja VANGLOB d.o.o., vsak naročnik odda VANGLOB d.o.o. dovoljenje za uporabo vsega foto in video materiala, ustvarjenega med potovanjem (fotografije in videoposnetki lahko vključujejo stranke) za promocijsko in komercialno uporabo. Naročnik je osebno odgovoren za kakršno koli vedenje ali škodo, ki jo povzroči zaradi vedenja, zlasti za škodo, ki je posledica neupoštevanja teh splošnih pogojev. Stranka je odgovorna za kritje škode tako v hotelu kot na kateri koli drugi lokaciji (ki jo določi fizična ali pravna oseba), ki je utrpela škodo. V primeru spora med VANGLOB d.o.o. in naročnikom je za vse pravne postopke je pristojno Sodišče v Ljubljani. VANGLOB d.o.o. ne prevzema odgovornosti za napake, ki se lahko pojavijo v promocijskem gradivu (katalogi, letaki, brošure in spletna mesta). Ti splošni pogoji nadomestijo vse prej izdane splošne pogoje.
Vsak naročnik, ki naroči vodenje pri VANGLOB d.o.o. se pridruži na lastno odgovornost in je sam odgovoren zase. VANGLOB d.o.o. ali KATERIKOLI vodnik ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe, ki nastanejo med ogledi, potovanjem.

Več o PRAVNEM OBVESTILU IN POLITIKI ZASEBNOSTI

VANGLOB d.o.o. bo z oblikovanjem spletne strani poskušal zagotoviti, da bodo podatki na tej spletni strani točni in ažurni, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za točnost teh podatkov. Vsi uporabniki te podatke uporabljajo na lastno odgovornost. VANGLOB d.o.o. ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri razvoju in oblikovanju te strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe informacij na tej strani ali kakršnih koli napak in pomanjkljivosti njene vsebine. Vse informacije in slike na VANGLOB d.o.o. spletne strani so po zakonu predmet avtorske zaščite in zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti s teh spletnih strani se lahko reproducirajo samo v nekomercialne namene in morajo vsebovati vsa opozorila o avtorjevih ali drugih pravicah in jih ni mogoče kopirati, podvajati ali na kakršen koli način distribuirati v komercialno uporabo. Blagovne znamke in blagovne znamke, ki se uporabljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke družbe VANGLOB d.o.o., razen če je drugače navedeno ali je pravica podjetja do njihove uporabe. VANGLOB d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli in na kakršen koli način, brez posebnega razloga in brez predhodnega obvestila, spremeni vsebino teh strani. Ne prevzema nobene odgovornosti za posledice, ki bi lahko nastale kot posledica teh sprememb.

ZAŠČITA ZASEBNOSTI
VANGLOB d.o.o. varuje podatke vseh obiskovalcev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: GDPR)) in drugo slovensko in evropsko zakonodajo. Ob pošiljanju svojih osebnih podatkov s pomočjo informativnega obrazca ali obrazca za rezervacijo se obiskovalec strinja, da bo njegove podatke uporabljal VANGLOB d.o.o. za notranjo uporabo statističnih podatkov in obdelave podatkov. Podjetje se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo delilo z drugimi zasebnimi ali pravnimi osebami za komercialne namene, razen če ni navedeno drugače. (Preverite podrobneje v pravilniku o zasebnosti). Naše spletne strani ponujajo dva načina rezervacije naših zmogljivosti. Ena možnost je po e-pošti: pošljete povpraševanje in mi vam pošljemo našo ponudbo. Ponudbo lahko potrdite z upoštevanjem pogojev, objavljenih na naši spletni strani. Rezervacijo lahko opravite tudi preko mobilnega telefona (WhatsApp, Viber itd.): Pošljete povpraševanje, mi pa vam ponudbo. Ponudbo lahko potrdite z upoštevanjem pogojev, objavljenih na našem spletnem mestu.

UPORABA PODATKOV
VANGLOB d.o.o. zaščititi podatke vseh gostov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje, da se gost s sprejetjem ponudbe strinja z uporabo svojih podatkov za naše statistične namene in obveščanjem naših strank o naši ponudbi. Če gost ne želi deliti svojih podatkov za zgoraj navedene namene, lahko to navede, ko se obrne na nas.

OMEJITVE ODGOVORNOSTI
VANGLOB d.o.o. ni odgovoren (bodisi po zakonu o stikih, zakonu o odškodninah ali kako drugače) v zvezi z vsebino ali uporabo te spletne strani ali kako drugače v zvezi s tem spletnim mestom:
• ker je spletno mesto brezplačno za vsako neposredno izgubo, škodo;
• za vsako posredno, posebno ali posledično izgubo; ali
• za kakršno koli poslovno izgubo, izgubo prihodkov, dohodka, dobička ali predvidenih prihrankov, izgubo pogodb ali poslovnih odnosov, izgubo ugleda ali dobrega imena ali izgubo ali korupcijo ali informacije ali podatke.

RAZUMLJIVOST
Z uporabo te spletne strani se strinjate, da so izključitve in omejitve odgovornosti, določene v tej izjavi o omejitvi odgovornosti, smiselne.
Če se vam ne zdijo razumni, te spletne strani ne smete uporabljati.

DRUGE STRANKE
Strinjate se, da nam je kot subjekt z omejeno odgovornostjo interes omejiti osebno odgovornost svojih uradnikov in zaposlenih. Strinjate se, da osebno proti VANGLOB d.o.o. ne boste vložili nobenega zahtevka v zvezi s kakršnimi koli izgubami, ki jih imate v zvezi s spletno stranjo.

PREKINITEV
Mi lahko takoj, brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, iz kakršnega koli razloga, vključno z neomejenim omejevanjem dostopa do naše storitve, prekinemo ali začasno ukinemo dostop do naše storitve.
Vse določbe pogojev, ki bi po svoji naravi morali preživeti prenehanje, prenehajo prenehati, vključno z določbami o lastništvu, odvzemom garancij, odškodnino in omejitvami odgovornosti.

SPREMEMBE
Pridržujemo si pravico po lastni presoji kadar koli spremeniti ali nadomestiti te pogoje brez predhodnega obvestila. Kaj pomeni bistveno spremembo, bomo določili po lastni presoji.
Z nadaljnjim dostopom do naše storitve in njeno uporabo po začetku veljavnosti teh sprememb se strinjate, da vas revidirani pogoji zavezujejo. Če se ne strinjate z novimi pogoji, nehajte uporabljati storitev.

RAZKRITJE
VANGLOB d.o.o. sprejema nadomestilo in / ali stvarno izmenjavo za mnenja o izdelkih in storitev. Vendar pa so mnenja izključno naša, glede na naše izkušnje.

VEČ O POLITIKI ZASEBNOSTI
Cenimo vašo zasebnost. Zato smo pripravili Pravilnik o zasebnosti, da vas obvestimo, kako uporabljamo osebne podatke, ki jih zbiramo, in kako se lahko uporabljajo. Izjava velja samo za naša spletna mesta ali na ogledih ali po njih.
Informacije, ki jih zbiramo: Podatki, ki jih prostovoljno pošljete na spletna mesta http://vg-guides.com ali http://www.ljubljanabiketour.com ali na ali preko njih: Preko njih lahko zbiramo osebne podatke, na primer vaše ime ali e-poštno sporočilo naslov. Informacije lahko na primer prostovoljno pošljete na spletnem mestu tako, da pustite komentar, se naročite na glasilo ali pošljete kontaktni / obrazec za povpraševanje.
Samodejno zbrane informacije: Samodejno zbiramo določene podatke o vas in napravi, s katero dostopate do spletnega mesta. Na primer, ko uporabljate spletno mesto, bomo zabeležili vaš IP naslov, vrsto operacijskega sistema, vrsto brskalnika, referenčno spletno mesto, strani, ki ste si jih ogledali, in datume / čase, ko ste dostopali do spletnega mesta. Zbiramo tudi informacije o dejanjih, ki jih izvedete pri uporabi spletnega mesta, na primer o kliknjenih povezavah.
Piškotki: Podatke lahko zapisujemo s pomočjo piškotkov. Lahko uporabimo tako piškotke seje, ki se iztečejo, ko zaprete brskalnik, in trajne piškotke, ki ostanejo v vašem brskalniku do izbrisa, da vam omogočimo bolj prilagojeno izkušnjo na spletnem mestu.
  
Kako se lahko uporabljajo vaši podatki
Zbrane podatke lahko uporabimo na naslednje načine:
• Za upravljanje in vzdrževanje spletnega mesta
• Da vam pošljem promocijske informacije, na primer glasila. Vsaka e-poštna promocija bo zagotovila informacije o prekinitvi prihodnjih poštnih sporočil
• Za pošiljanje administrativnih sporočil, kot so administrativna e-poštna sporočila, potrditvena e-poštna sporočila, tehnična obvestila, posodobitve pravilnikov ali varnostna opozorila
• odgovoriti na vaše pripombe ali vprašanja
• Sledenje in merjenje oglaševanja na spletnem mestu
• Zaščita, preiskovanje in odvračanje pred nepooblaščenimi ali nezakonitimi dejavnostmi

UPORABA OSEBNIH INFORMACIJ za TRETJE OSEBE
Vaše podatke lahko delimo s tretjimi osebami, ko nas pooblastite, da delimo vaše podatke.
Poleg tega lahko spletno mesto uporablja tretje ponudnike storitev za servisiranje različnih vidikov spletnega mesta. Uporabo vaših osebnih podatkov s strani neodvisnega ponudnika storitev narekujejo njihovi pravilniki o zasebnosti.
Spletno mesto trenutno uporablja naslednje ponudnike storitev:
Mail Chimp - Ta storitev se uporablja za pošiljanje e-poštnih sporočil in e-novic. Za shranjevanje takšnih komunikacij hranimo vaše ime in e-poštni naslov. Za več informacij glejte pravilnik o zasebnosti Mail Chimp.
Google Analytics - Ta storitev spremlja uporabo spletnega mesta in zagotavlja informacije, kot so napotitve spletnih mest in dejanja uporabnikov na spletnem mestu.
Ta seznam se lahko po lastni presoji občasno spremeni.
 
SPLETNO OGLAŠEVANJE IN GOOGLE ANALITIKA NA INTERNETU
Ta razdelek našega pravilnika o zasebnosti vsebuje podrobnosti o spletnem oglaševanju na podlagi zanimanja (imenovano tudi »ponovno trženje«), storitvi Google Analytics in vaših odločitvah glede te vrste oglaševanja.
Podatke o ciljni skupini tretjih oseb, kot so starost, spol in zanimanja, uporabljamo za boljše razumevanje vedenja naših strank in sodelovanje s podjetji, ki zbirajo informacije o vaših spletnih dejavnostih, za zagotavljanje oglaševanja, ki ustreza vašim interesom in željam. To nam pomaga slediti in upravljati učinkovitost naših marketinških prizadevanj. Če želite izvedeti več o politiki zasebnosti storitve Google Analytics, glejte Googlove politike in načela (https://policies.google.com/technologies/partner-sites).
Nastavitve oglasov v Google Prikaznem omrežju lahko izklopite ali uredite na naslovu: http://www.google.com/ads/preferences/ ali uporabite dodatek za brskalnik za izključitev Google Analytics (https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout /). Ker so nadzorne strani za izključitev specifične za posamezni brskalnik in ker storitve ne upravljamo sami, v vašem imenu ne moremo izvesti funkcije za izključitev.

ZBIRKA E-NASLOVOV
Pred zbiranjem vašega e-poštnega naslova za lastne namene jasno določimo namen pridobivanja osebnih podatkov in jih uporabimo le za edini namen, kot je navedeno. Osebne podatke, ki nam jih posredujemo, zaščitimo z razumnimi varnostnimi ukrepi in jih zaščitimo pred dostopom, kopiranjem in krajo.
Razen kadar to zahteva zakon, ne prodajamo, ne distribuiramo ali razkrivamo osebnih podatkov, ki jih je pridobil VANGLOB d.o.o. Vendar lahko osebne podatke, zbrane na spletnem mestu, razkrijemo ali prenesemo tretjim osebam, ki pridobijo vse ali del našega poslovanja, kar je lahko posledica združitve, konsolidacije ali nakupa celotnega ali dela našega premoženja.
 
ANONIMNI PODATKI
Občasno lahko uporabljamo anonimne podatke, ki vas ne identificirajo sami ali v kombinaciji s podatki drugih strank. Tovrstni anonimni podatki se lahko posredujejo drugim strankam za trženje, oglaševanje ali druge namene. Primeri teh anonimnih podatkov lahko vključujejo analitiko ali informacije, zbrane iz piškotkov.
 
JAVNO VIDNE INFORMACIJE
Če na spletnem mestu družbe zapišete komentar, so lahko nekatere informacije javno vidne. Vaš e-poštni naslov nikoli ne bo javno dostopen. Po svoji izbiri lahko na svoje spletno mesto dodate tudi avatar, svoje ime in povezavo. Drugi uporabniki lahko vidijo vaše uporabniško ime, avatar in podatke o spletnem mestu.

PRAVILA ZA PIŠKOTKE
Za optimizacijo spletne strani v smislu delovanja sistema, izvedljivosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah, VANGLOB d.o.o. samodejno zbira in shranjuje podatke v dnevniških datotekah v uporabnikovem računalniku. Sem spadajo naslov uporabnikovega internetnega protokola (IP), podatki o vrsti brskalnika in jezikovne nastavitve, operacijski sistem, ponudnik internetnih storitev (ISP) in datum / ura obiska. VANGLOB d.o.o. te podatke uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da bi izvedeli več o vedenju strank na spletnih straneh, analizirali trende in zbirali obsežne demografske podatke o uporabnikih. Zbrane podatke je mogoče uporabiti za trženjske in oglaševalske namene ter za komunikacijo (npr. Optimizacijo in izboljšanje uporabniške izkušnje za zagotovitev privlačnejših ponudb in storitev). V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, se skupaj z osebnimi podatki takšni podatki obravnavajo kot osebni podatki, če se uporabljajo skupaj. Za informacije, zbrane iz piškotkov in drugih primerljivih tehnik, se uporablja Izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

KAJ JE "PIŠKOTEK"?
Spletne strani, elektronska pošta, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (v nadaljnjem besedilu: piškotki). Piškotek je majhna datoteka, ki običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži v uporabnikovo opremo (računalnik, mobilna naprava itd .; v teh pogojih in pogojih, ki jih običajno imenujemo "računalnik"), ko obiščete VANGLOB d.o.o. spletno stran. (VANGLOB d.o.o. pošlje datoteko s piškotki na trdi disk uporabnikovega računalnika). Na primer, VANGLOB d.o.o. spletna stran jih lahko nato uporabi za identifikacijo uporabnikovih naprav, ko je vzpostavljena povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je omogočiti spletnemu strežniku uporabnikom prilagojene spletne strani, ki omogočajo bolj osebno izkušnjo med ogledi VANGLOB d.o.o. spletnih mest in boljše zmogljivosti za odzivanje na zahteve posameznih uporabnikov. Piškotki omogočajo VANGLOB d.o.o. pridobiti več informacij o tem, kako uporabniki uporabljajo njegova spletna mesta, pa tudi kot sredstvo za izboljšanje uporabnikove izkušnje med njihovim obiskom določene spletne strani.

OGLAŠEVANJE
Prikazni oglasi
Ob obisku spletnega mesta lahko uporabljamo oglaševalska podjetja drugih proizvajalcev za prikazovanje vsebin in oglasov, ki lahko uporabljajo piškotke, kot je navedeno zgoraj.
Preusmeritev oglasov
Občasno lahko spletno mesto sodeluje v prizadevanjih za ponovno trženje s tretjimi podjetji, kot so Google, Facebook ali Instagram, da bi se spletno mesto tržilo. Ta podjetja uporabljajo piškotke za prikazovanje oglasov, ki temeljijo na preteklem obisku spletnega mesta.
Glasila
Lahko se naročite na VANGLOB d.o.o. glasilo, ki se lahko uporablja v oglaševalske namene. Vsa poslana glasila lahko vsebujejo slikovne piksle. Piksli so vdelani v e-poštna sporočila in omogočajo analizo uspešnosti spletnih marketinških kampanj. Zaradi teh slikovnih pik lahko vidimo, če in kdaj odprete e-poštni oglas, ki povezuje e-pošto, ki ga kliknete. Prav tako to spletno mesto omogoča, da vsebino prihodnjih glasil prilagodi interesom uporabnika. Takšnega ravnanja ne bomo posredovali tretjim osebam.


PRAVICE V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI
Odjava
V prihodnjih e-poštnih sporočilih se lahko odjavite tako, da sledite povezavam za odjavo v svojih e-poštnih sporočilih. Prav tako nas lahko obvestite na info@vgguides.com, da vas odstranimo z našega poštnega seznama.
Dostop
Katere osebne podatke imamo o vas, lahko zahtevate tako, da oddate zahtevo na info@vanglob.com
Spremeni se
Lahko nas kontaktirate na info@vanglob.com, da spremenimo ali posodobimo svoje osebne podatke.
Pozabi / izbriši
V določenih situacijah lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo ali pozabimo. To storite tako, da pošljete zahtevo na info@vgguides.com Postopek odstranitve bo končan v enem mesecu.
Prosimo, upoštevajte: Nekatere podatke bomo morda morali hraniti za vodenje evidence ali za dokončanje transakcij ali kadar to zahteva zakon.
Omejevanje, kako lahko uporabljamo vaše podatke
V nekaterih primerih nas lahko vprašate, da omejimo, kako uporabljamo vaše osebne podatke. Ta pravica se lahko nanaša na primer, kadar preverjamo točnost osebnih podatkov o vas, ki jih imamo, ali ocenjujemo veljavnost kakršnega koli ugovora, ki ste ga podali zoper uporabo vaših osebnih podatkov. Pravica se lahko uporablja tudi, kadar to ni več osnova za uporabo vaših osebnih podatkov, vendar ne želite, da podatke izbrišemo. Kadar je ta pravica veljavno uveljavljena, lahko uporabimo ustrezne osebne podatke samo z vašim soglasjem, za pravne zahtevke ali kadar za to obstajajo drugi razlogi v javnem interesu.
Prenosljivost podatkov
Pravico do prejemanja osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, lahko uveljavite v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki, te podatke pa lahko pošljete drugemu podjetju.
Če želite uveljaviti zgoraj omenjene pravice, nam pišite na info@vanglob.com

OBČUTLJIVE OSEBNE INFORMACIJE
Nikoli ne smete na spletno mesto predložiti občutljivih osebnih podatkov. To vključuje vašo številko EMŠO, podatke o rasni ali etnični pripadnosti, politična mnenja, verska prepričanja, zdravstvene podatke, kazensko poreklo ali članstvo v sindikatih. Če se odločite, da nam boste poslali takšne podatke, bo zanje veljal ta pravilnik o zasebnosti.

OTROŠKI PODATKI
Spletno mesto zavestno ne zbira osebnih podatkov o otrocih, mlajših od 16 let. Če starš ali skrbnik meni, da ima spletno mesto osebne podatke o otroku, mlajšem od 16 let, nas takoj kontaktirajte na info@vanglob.com in si bomo po najboljših močeh prizadevali, da takšne podatke takoj odstranimo iz svojih evidenc.

KONČNE DOLOČITVE
DDV je vključen v vse cene VANGLOB d.o.o. ponudba, razen če ni navedeno drugače. Za vse vrste sporov med strankami je pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

KDO JE ODGOVOREN ZA OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?
Podjetje VANGLOB d.o.o., Gradiške Laze 33, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija.

Kontaktirajte nas
Če imate kakršna koli vprašanja glede splošnih pogojev, pravnega obvestila, politike zasebnosti, nam pišite: info@vanglob.com

Zadnjič ažururano
V Gradiških Lazah, 20.2.2023